Zasady i konstytucja 馃嚨馃嚤

Port Sunlight Angling Club 馃嚨馃嚤

BYE LAWS

1. Cz艂onkowie nie mog膮 w 偶aden spos贸b czyni膰, w tym za pomoc膮 medi贸w spo艂eczno艣ciowych, zagrozi膰 lub zniszczy膰 dobr膮 reputacj臋 klubu.

2. Obecne karty cz艂onkowskie musz膮 by膰 przewo偶one i produkowane na 偶yczenie ka偶dego innego cz艂onka na wodach lub wycieczkach w klubie, 艂膮cznie z licencjami agencji Environmental Rod. 艁owienie na wodach klubowych jest zabronione bez posiadania obu. Ka偶dy cz艂onek mo偶e poprosi膰 kogo艣 innego na wodach klubowych, aby zobaczy艂 swoj膮 kart臋, aby zweryfikowa膰, czy jest cz艂onkiem.

3. Ka偶dy cz艂onek Komitetu mo偶e w ka偶dej chwili poprosi膰 innego cz艂onka o oddanie mu swojej karty.

4. Wszystkie 艣rodki transportu musz膮 by膰 zaparkowane na wyznaczonych parkingach lub parkingach. Parkowanie w innym miejscu zabronione. 呕adne pojazdy (w tym rowery i motocykle) jakiegokolwiek opisu nie mog膮 by膰 przewo偶one na terenach prywatnych lub zaparkowane na poboczach (z wyj膮tkiem staw贸w drogowych i bocianowych). Jedynym wyj膮tkiem b臋dzie wyra藕ne zezwolenie Komitetu PSAC.

5. Podej艣cie do w贸d klubowych odbywa si臋 wy艂膮cznie na podstawie pozwolenia zatwierdzonego przez w艂a艣ciciela / rolnika. Uprawy, ogrodzenia i 偶ywop艂oty nie mog膮 by膰 uszkodzone. Bramy nie mog膮 by膰 otwarte.

6. W klubie odb臋d膮 si臋 arbitralne zawody na czas od 1 marca do 31 maja w艂膮cznie w ka偶dym roku. Wszystkie wody klubowe b臋d膮 w tym okresie otwarte, o ile nie zostan膮 wyznaczone przez Komitet. U偶ywanie siatek do gier jest zakazane w tym okresie, z wyj膮tkiem mecz贸w klubowych w dobrej wierze. Na powi膮zanych z nimi wodach rzecznych obowi膮zuje oficjalny okres zamkni臋ty od 15 marca do 15 czerwca w艂膮cznie

7. 呕aden cz艂onek nie b臋dzie ju偶 w klubie (w tym na parkingach);
za. 4 rano – 1 godzina po zachodzie s艂o艅ca w przypadku bociana i pobocza.
b. 6 rano – 1 godzina po zachodzie s艂o艅ca w przypadku staw贸w, do kt贸rych mo偶na wej艣膰 z chaty klubowej i parkingu.
do. Ca艂odobowe 艂owienie w stawach stra偶ackich i karpackich, ale musi dotrze膰 i wyjecha膰 w ci膮gu dnia. Nie ma junior贸w, chyba 偶e towarzyszy im doros艂y cz艂onek.

8. Osoby nieb臋d膮ce cz艂onkami nie mog膮 by膰 przywo偶one na wody klubowe, chyba 偶e za uprzedni膮 zgod膮 komitetu PSAC.

9. M艂odzie偶 w wieku od 6 do 13 lat musi prowadzi膰 po艂owy w pobli偶u swojego rodzica lub cz艂onka-opiekuna, z wyj膮tkiem oficjalnych meczy klubowych po uzyskaniu zgody cz艂onka, kt贸ry ponosi odpowiedzialno艣膰 rodzicielsk膮 za nich.

10. Cz艂onkowie musz膮 mie膰 z sob膮 odpowiedniego disgorgera i podpor臋 z uchwytem, 鈥嬧媢stawion膮 przed po艂owem.

11. Cz艂onkowie mog膮 艂owi膰 tylko z wyznaczonych rybak贸w.

12. Po艂owy z dwoma pr臋tami lub pr臋t i dr膮g s膮 dozwolone na wszystkich wodach za wyj膮tkiem Staw贸w Stra偶aka i Przydro偶nych, gdzie dozwolony jest tylko jeden dr膮偶ek lub dr膮g.

13. Wszystkie ryby musz膮 by膰 zwr贸cone do wody, z kt贸rej zosta艂y z艂owione.

14. Wszystkie ryby wi臋ksze ni偶 4 funty musz膮 by膰 natychmiast zwr贸cone i nie mog膮 by膰 zatrzymywane w sieciach lub workach karpiowych. Wyj膮tkiem s膮 mecze klubowe na wodach klubowych, gdy zatrzymanie wi臋kszych ryb odbywa si臋 wed艂ug uznania kapitana. Jednak w 偶adnym momencie nie mo偶na zatrzymywa膰 Barbela w sieciach.

15. Dopuszczalne jest stosowanie bezkostnych siateczek do trzymania ryb poni偶ej 4 funt贸w podczas sesji w臋dkarstwa przyjemno艣ci z wyj膮tkiem Barbel, kt贸ry musi by膰 natychmiast oddany do wody. Ryby musz膮 by膰 jednak roz艂o偶one mi臋dzy dwoma stra偶nikami Firemans z maksymaln膮 ilo艣ci膮 50 funt贸w na sie膰, przy czym ryby zatrzymane nie d艂u偶ej ni偶 5 godzin, dotyczy to r贸wnie偶 mecz贸w klubowych. Czas przebywania ryb w sieciach powinien by膰 ograniczony w okresach upa艂贸w.

16. Nie wolno pozostawia膰 urz膮dzenia ko艅cowego w wodzie podczas opuszczania ko艂ka, nawet tymczasowo.

17. Plecionki we wszystkich formach s膮 zakazane na wodach klubowych

18. Wszystkie orzechy s膮 zakazane, nie ma innych zakaz贸w na przyn臋ty, jednak lu藕ne karmienie i przyn臋ta naziemna musz膮 by膰 wykonywane z umiarem.

19. Ka偶dy cz艂onek klubu lub klubu zostanie poci膮gni臋ty do odpowiedzialno艣ci za 艣mieci w ich bezpo艣rednim s膮siedztwie, wszystkie 艣mieci musz膮 by膰 zabrane do domu

20. 呕adne puszki cynowe nie s膮 dozwolone na wodach klubowych.

21. Wszystkie przeno艣ne urz膮dzenia audio musz膮 by膰 odtwarzane przez s艂uchawki douszne.

22. Bro艅 palna, bro艅 powietrzna, ostro zako艅czone no偶e z ostrzem d艂u偶szym ni偶 3 cale oraz wszelkie inne bronie ofensywne s膮 zakazane na wodach Klubu.

23. Psy nie mog膮 przebywa膰 na wodach Klubu

24. Komitet mo偶e organizowa膰 mecze w klubach wyjazdowych. Je艣li liczby s膮 ograniczone, b臋d膮 one wype艂niane na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy”, kontaktuj膮c si臋 z Sekretarzem mecz贸w, kt贸rego decyzja jest ostateczna. Ka偶dy cz艂onek, kt贸ry nie pojawi si臋 w miejscu, w kt贸rym si臋 nie pojawi艂, bez powiadomienia Sekretarza mecz贸w, b臋dzie zobowi膮zany do zap艂aty wszelkich poniesionych op艂at.

25. Po偶ary na wodach klubowych s膮 zabronione na wodach Klubu. Z wyj膮tkiem oficjalnych grup roboczych.

26. Wprowadzanie, przekazywanie i usuwanie ryb i ro艣lin jest surowo zabronione bez zgody Komitetu

27. W dni oficjalnych, opublikowanych grup roboczych, cz艂onkowie, kt贸rzy nie bior膮 udzia艂u w pracach, nie mog膮 przebywa膰 na terenie klubu do godziny 13.00. (W kr贸tkim czasie grupy robocze tylko stawy, nad kt贸rymi trwaj膮 prace, zostan膮 zamkni臋te dla cz艂onk贸w na czas trwania prac zgodnie z opublikowanymi og艂oszeniami).

28. Ka偶dy cz艂onek, kt贸ry naruszy艂 przepisy ustawy o bye, zostanie przed艂o偶ony komisji w celu wyja艣nienia swoich dzia艂a艅 i mo偶e podlega膰 post臋powaniu dyscyplinarnemu, zgodnie z opini膮 Komitetu.
Uwaga
鈥 Ka偶dy cz艂onek mo偶e zg艂osi膰 inny Komitet do naruszenia przepis贸w Bye.
鈥 W 偶adnych okoliczno艣ciach nie wydaje czek贸w dla go艣ci.
鈥 W stowarzyszonym klubie Waters odwo艂aj si臋 do ich zasad i okres贸w zamkni臋cia, zamieszczonych online.
鈥 Komitet mo偶e zezwoli膰 poszczeg贸lnym osobom na zast膮pienie tych praw dla dobra klubu, np. Kontrola szkodnik贸w / drapie偶nik贸w i praca nad wodami.

Marzec 2019

Konstytucja
1. Tytu艂

1.1 Klub b臋dzie znany pod nazw膮 Port Sunlight Angling Club (PSAC),

2. Cele

2.1 Cel klubu b臋dzie nast臋puj膮cy:
i) Promowanie i ochrona interes贸w w臋dkarzy cz艂onk贸w Klubu.
ii) Wynajmowa膰, dzier偶awi膰, kupowa膰 lub w inny spos贸b uzyskiwa膰 i zapewnia膰 prawa do 艂owienia r贸wnomiernie dla wszystkich cz艂onk贸w, bez wzgl臋du na p艂e膰, wiek, kolor sk贸ry, wyznanie, preferencje seksualne czy religi臋.
iii) Udost臋pnienie wszystkich zasob贸w wodnych wszystkim cz艂onkom Klubu i d膮偶enie do zwi臋kszenia dost臋pnych udogodnie艅 dla prawid艂owego prowadzenia w臋dkowania dla tych os贸b, z kt贸rych Klub zamierza skorzysta膰.
iv) Aby pom贸c w stworzeniu i wspieraniu kwitn膮cego siedliska przyrodniczego.
v) Zach臋canie i pomoc m艂odym ludziom w anga偶owaniu si臋 w w臋dkarstwo.
vi) Zapewnienie, w miar臋 mo偶liwo艣ci, odpowiedniego dost臋pu do w贸d klubowych cz艂onkom klubu, kt贸rzy maj膮 problemy z poruszaniem si臋.

3. Cz艂onkostwo

3.1 Cz艂onkostwo w Klubie le偶y w gestii komisji, a nowych cz艂onk贸w rozpatruje si臋 po otrzymaniu poprawnie wype艂nionego wniosku o cz艂onkostwo online z przes艂an膮 fotografi膮 i p艂atno艣ci膮 online odpowiedniej subskrypcji, w tym op艂at za do艂膮czenie lub po otrzymaniu poprawnie wype艂nionej aplikacji do pobrania formularz, zdj臋cie typu paszportowego i zap艂ata odpowiedniej subskrypcji, w tym op艂aty przy艂膮czeniowe. Roczne subskrypcje i op艂aty za przy艂膮czenie ustalane przez roczne walne zgromadzenie.

3.2 Komitet zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby cz艂onk贸w klubu i stworzenia listy oczekuj膮cych, je偶eli okoliczno艣ci wymagaj膮 tego dzia艂ania.

3.3 Klasyfikacja cz艂onk贸w:
i) Cz艂onek zwyczajny / starszy (dotyczy cz艂onk贸w maj膮cych uko艅czone 18 lat w dniu 31 marca w odpowiednim roku cz艂onkostwa)
ii) Cz艂onek M艂odej Osoby (dotyczy cz艂onk贸w w wieku od 14 do 18 lat (22 lat w przypadku student贸w kwalifikuj膮cych si臋) w dniu 31 marca w odpowiednim roku cz艂onkostwa)
iii) Junior Member (dotyczy cz艂onk贸w do 13 roku 偶ycia w dniu 31 marca w odpowiednim roku cz艂onkostwa)
v) Cz艂onek Honorowego 呕ycia. Cz艂onek Honorowy ma wszystkie prawa i przywileje Cz艂onka Zwyczajnego, z wyj膮tkiem prawa do g艂osowania lub kwalifikowania si臋 do wybor贸w do Komitetu

3.4 Abonament roczny p艂atny do 31 marca. Brak zap艂aty mo偶e skutkowa膰 ponownym wnioskiem o cz艂onkostwo, dokonanym wed艂ug uznania Sekretarza.

3.5 Cz艂onkowie podlegaj膮 regulaminowi klubowemu, regulaminowi i przepisom prawa.

3.6 Wszyscy cz艂onkowie przy produkcji swojej aktualnej karty cz艂onkowskiej mog膮 uczestniczy膰 i g艂osowa膰 na ka偶dym Walnym Zgromadzeniu

4. Wydalenie cz艂onk贸w

4.1 Cz艂onkowie Klubu, kt贸rych zachowanie zostanie uznane za niew艂a艣ciwe, mog膮 zosta膰 wydaleni lub zawieszeni w Klubie przez komisj臋.

4.2 Ka偶dy cz艂onek wyra偶aj膮cy obra藕liwe komentarze na temat Klubu lub jakiegokolwiek innego cz艂onka, na jakiejkolwiek stronie spo艂eczno艣ciowej lub forum, b臋dzie uwa偶a艂, 偶e Klub z艂a reputacj臋 i mo偶e zosta膰 wydalony lub zawieszony przez Komitet.

4.3 Ka偶dy cz艂onek, kt贸rego cz艂onkostwo zosta艂o wypowiedziane przez Komitet, mo偶e z艂o偶y膰 pisemne odwo艂anie do Komitetu. Odwo艂anie zostanie zorganizowane i przes艂uchane przez panel z艂o偶ony z trzech cz艂onk贸w Komitetu, kt贸rzy w miar臋 mo偶liwo艣ci mieli minimalny udzia艂 w pierwotnym incydencie lub decyzji.

5 Wyb贸r komisji i oficer贸w

5.1 Cz艂onkowie wybieraj膮 na ZWZ komitet i oficer贸w. Wszyscy cz艂onkowie Klubu Zwyczajnego s膮 uprawnieni do g艂osowania.

5.2 Komitet sk艂ada si臋 z:
(a) Wybrani funkcjonariusze klubu, mianowicie Przewodnicz膮cy, Wiceprzewodnicz膮cy, Sekretarz Honorowy, Honorowy Asystent Sekretarza, Honorowy Skarbnik i Honorowy Asystent Skarbnik.
(b) Dwunastu dodatkowych cz艂onk贸w zwyczajnych klubu, kt贸rzy nie pe艂ni膮 funkcji wybranego funkcjonariusza klubu

5.3 呕aden oficer lub cz艂onek komitetu jakiegokolwiek innego towarzystwa w臋dkarskiego nie mo偶e zosta膰 wybrany na cz艂onka zarz膮du lub komitetu PSAC. Funkcjonariusze i cz艂onkowie komisji PSAC. mo偶e by膰 oficerem lub cz艂onkiem komitetu innego organu zwi膮zanego z w臋dkarstwem, do kt贸rego PSAC jest stowarzyszony lub jest cz艂onkiem tego organu.

5.4 Ka偶dy cz艂onek Komitetu, kt贸ry nie b臋dzie uczestniczy艂 w kolejnych posiedzeniach bez pisemnych przeprosin, straci status cz艂onka komitetu wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w cz艂onk贸w Komitetu. Komitet jest uprawniony do powo艂ywania w drodze kooptacji w dowolnym momencie cz艂onk贸w zwyczajnych do Komitetu, kt贸re maj膮 by膰 poprawione na nast臋pnym ZWZ.

5.5 Stanowisko prezesa i wiceprezesa
i) Wybory na urz膮d Prezydenta i Wiceprezydenta odbywaj膮 si臋 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w Cz艂onk贸w Zwyczajnych na corocznym walnym zgromadzeniu klubu, zgodnie z propozycj膮 Komitetu.
ii) Prezydent i wiceprezes maj膮 prawa i przywileje cz艂onk贸w honorowych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, a ponadto maj膮 prawo uczestniczy膰 w posiedzeniach komitetu.

6 Rola Komitetu

6.1 Sporz膮dzanie i wystawianie regulamin贸w, regulamin贸w, zawiadomie艅 i wszelkich spraw dotycz膮cych trofe贸w, nagr贸d i konkurs贸w, czasu i miejsca wszystkich posiedze艅, kwestii dyscypliny klubowej, cz艂onkostwa w klubie i finans贸w oraz wszelkich spraw zwi膮zanych z Konstytucj膮 i Prawa klubu.

6.1.1 Obowi膮zki komitetu to:
Okre艣li膰:
a) Odpowiednia subskrypcja i op艂ata za przyst膮pienie, zgodnie z ustaleniami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Klubu.
b) Kontrolowa膰 sprawy Klubu w imieniu Cz艂onk贸w.
c) dokooptowania dodatkowych cz艂onk贸w Komitetu, co Komitet uwa偶a za konieczne.
d) Podejmowanie decyzji na podstawie g艂osowania zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮, przy wyborze przewodnicz膮cego.

6.1.2 Komitet b臋dzie odpowiedzialny za prowadzenie dok艂adnych rozlicze艅 klubowych za po艣rednictwem Skarbnika. Rachunki zatwierdzone przez Skarbnika zostan膮 udost臋pnione na ZWZ. Komitet mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Skarbnika o zlecenie audytowania rachunk贸w przez niezale偶n膮 sp贸艂k臋 z rachunk贸w bieg艂ych lub bieg艂ych, ale mo偶e swobodnie przyjmowa膰 rachunki skarbnika bez niezale偶nego audytu

6.1.3 Komitet udost臋pni sprawozdania do wgl膮du na walnym zgromadzeniu. Rachunki w贸wczas zostan膮 uznane przez cz艂onk贸w na ZWZ, je偶eli zostan膮 uznane za zadowalaj膮ce.

6.1.4 Klub b臋dzie utrzymywa艂 bie偶膮ce konto bankowe, a nast臋pni oficerowie b臋d膮 uprawnieni do podpisywania czek贸w, co najmniej dw贸ch od Przewodnicz膮cego, Sekretarza i Skarbnika.

6.1.5 Komitet b臋dzie stosowa膰 wszystkie zyski naliczone z dzia艂alno艣ci Klubu na rzecz Klubu.

6.1.6 Komitet jest odpowiedzialny za prowadzenie dok艂adnych minut na ka偶dym posiedzeniu Klubu.

6.1.7 Komitet b臋dzie odpowiedzialny za zakup ziemi lub w贸d w imieniu Klubu, takie zakupy aktyw贸w zostan膮 zatwierdzone przez Powiernik贸w, a prawo w艂asno艣ci zostanie powierzone Powiernikom. Klub pozostanie zawsze faktycznym w艂a艣cicielem.

6.1.8 Komitet b臋dzie uprawniony do tworzenia podkomitet贸w, kt贸rzy b臋d膮 odpowiedzialni za nadz贸r nad poszczeg贸lnymi aspektami dzia艂alno艣ci klubu i przedstawianie Komitetowi wszelkich propozycji.

6.1.9 Komitet b臋dzie odpowiedzialny za wdro偶enie i utrzymanie Polityki Ochrony Dzieci w Klubie.

6.1.10 Komitet b臋dzie odpowiedzialny za wniesienie lub obron臋 wszelkich czynno艣ci prawnych w s膮dach maj膮cych wp艂yw na Klub, takie dzia艂ania b臋d膮 mia艂y imiona i nazwiska Powiernik贸w.

6.1.11 Komitet i powiernicy otrzymaj膮 odszkodowanie z tytu艂u koszt贸w takich post臋powa艅 z maj膮tku klubu, chyba 偶e zostanie wykazane, 偶e dzia艂ania przeciwko komitetowi lub cz艂onkowi komitetu wynikaj膮 z ich niew艂a艣ciwego dzia艂ania lub dzia艂a艅 naruszaj膮cych prawo. prawa, w kt贸rym to przypadku dany komitet lub cz艂onek komisji jest indywidualnie lub wsp贸lnie i solidarnie odpowiedzialny na w艂asny koszt.

6.1.12 Opr贸cz powy偶szego Komitet ma prawo, ale nie ogranicza si臋 do:

za. Pozyskiwa膰 i zapewnia膰 sprz臋t naziemny, transport, obiekty medyczne i podobne;
b. Wykupienie ubezpieczenia dla cz艂onk贸w klubu, pracownik贸w, kontrahent贸w, go艣ci i os贸b trzecich;
do. Pozyskiwanie funduszy za pomoc膮 odwo艂a艅, subskrypcji, po偶yczek i op艂at;
re. Po偶yczaj pieni膮dze i zabezpieczaj te same, i otwieraj konta bankowe;
mi. Kupuj, wynajmuj lub licencjonuj nieruchomo艣膰 i sprzedawaj, pozw贸l lub w inny spos贸b rozporz膮dzaj tym samym;
fa. Udzielanie dotacji i po偶yczek oraz udzielanie gwarancji i zapewnianie innych korzy艣ci;
sol. Od艂贸偶 fundusze na cele specjalne lub jako rezerwy;
h. Inwestuj fundusze w dowolny zgodny z prawem spos贸b;
ja. Zatrudnianie i anga偶owanie pracownik贸w i innych os贸b oraz 艣wiadczenie us艂ug;
jot. Wsp贸艂pracowa膰 lub wsp贸艂pracowa膰 najpierw z dowolnymi organami reguluj膮cymi lub organizuj膮cymi Sport W臋dkarski, a po drugie z dowolnym klubem lub organem z nim zwi膮zanym, a po trzecie z rz膮dem i powi膮zanymi agencjami;
k. Czy wszystkie inne rzeczy s膮 rozs膮dnie niezb臋dne do osi膮gni臋cia cel贸w klubu i jego cz艂onk贸w;

6.1.14 Komitet b臋dzie wy艂膮cznym autorytetem w zakresie interpretacji niniejszej Konstytucji oraz regulamin贸w i rozporz膮dze艅 wykonanych na jej podstawie.

Decyzja Komitetu w jakiejkolwiek kwestii interpretacyjnej lub jakiejkolwiek kwestii wp艂ywaj膮cej na Klub, a nie przewidziana w niniejszym regulaminie lub Regulaminie i rozporz膮dzeniach w nim zawartych, jest ostateczna i wi膮偶膮ca dla wszystkich cz艂onk贸w.

6.1.15 Komitet od czasu do czasu uchyla i zmienia wszystkie takie regulaminy i regulaminy (niezgodne z niniejsz膮 Konstytucj膮), kt贸re uzna za celowe dla zarz膮dzania klubem i jego dobrego samopoczucia.

6.1.16 Komitet zbiera si臋 co najmniej dwana艣cie razy w roku. Na ka偶dym posiedzeniu pi臋ciu cz艂onk贸w komitetu tworzy kworum, a przy r贸wnej liczbie g艂os贸w g艂os przewodnicz膮cego, wiceprzewodnicz膮cego lub po przewodnicz膮cego posiedzenia.

6.1.17 Obecna Komisja Klubowa i obecni Powiernicy maj膮 pe艂n膮 kontrol臋 nad wszystkimi aktywami Klubu. Obecny komitet i obecni cz艂onkowie zarz膮du (kt贸rzy mog膮 pe艂ni膰 swoj膮 funkcj臋 w dowolnym momencie) w celu podj臋cia wszelkich uzasadnionych krok贸w w celu uzyskania i utrzymania takiej pe艂nej kontroli, w tym mo偶liwo艣ci sprzeda偶y bez przeszk贸d takich aktyw贸w, kt贸re mog膮 zosta膰 uznane za znajduj膮ce si臋 w najlepsze interesy klubu.

7. Mianowanie powiernik贸w

7.1 Do maj膮tku Klubu (艂膮cznie z gruntami, budynkami i wodami) zostan膮 przydzieleni co najmniej trzej cz艂onkowie wy偶szego szczebla, kt贸rzy zostan膮 wyznaczeni jako Powiernicy.

7.2 Powiernicy b臋d膮 sprawowa膰 urz膮d do 艣mierci, rezygnacji lub do czasu odwo艂ania ze stanowiska.

7.3. Powiernik mo偶e zrezygnowa膰 z pe艂nienia funkcji przez z艂o偶enie zawiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej dwudziestu jeden dni lub w razie potrzeby mo偶e pozosta膰 na stanowisku do czasu znalezienia odpowiedniego zast臋pcy.

7.4 Nominacje dla nowych Powiernik贸w zostan膮 z艂o偶one przez funkcjonariuszy i Komitet

7.5 Funkcjonariusze i Komitet b臋d膮 mieli prawo odwo艂ywania cz艂onk贸w zarz膮du z urz臋du.

8. Rola powiernik贸w

8.1 Powiernicy b臋d膮 posiada膰 aktywa Klubu.

8.2 Powiernicy b臋d膮 uprawnieni do otwierania i prowadzenia konta w banku w celu administrowania pieni臋dzmi nale偶膮cymi do Klubu.

8.3 Wnie艣膰 lub obroni膰 post臋powanie s膮dowe w imieniu Klubu.

9. Roczne Walne Zgromadzenia

9.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu odbywa si臋 w takim terminie, czasie i miejscu, jaki ustali Komitet, po wybraniu funkcjonariuszy i innych cz艂onk贸w Komitetu. Powiadomienie o takim spotkaniu wysy艂ane jest do ka偶dego cz艂onka uprawnionego do uczestnictwa co najmniej na czterna艣cie dni przed ustalon膮 dat膮.

9.2 Og艂oszenie dotycz膮ce Zwyczajnego Walnego Zebrania Klubu okre艣la propozycje Komitetu na nast臋pny rok, nominacje oficer贸w i innych cz艂onk贸w Komitetu oraz wszelkie propozycje lub rezolucje, kt贸re zamierzaj膮 przenie艣膰 na posiedzenie. Zawiadomienie o wszelkich zamierzonych dodatkowych nominacjach musi zosta膰 zg艂oszone na pi艣mie Sekretarzowi Honorowemu co najmniej na dziesi臋膰 dni przed spotkaniem.

9.3 Przypadkowe zaniechanie powiadomienia lub nieotrzymania zawiadomienia przez jakiegokolwiek cz艂onka nie uniewa偶nia post臋powania na jakimkolwiek Dorocznym lub Walnym Zebraniu Klubu.

9.4 Dziesi臋ciu zwyk艂ych cz艂onk贸w tworzy kworum na Walnych Zgromadzeniach, a przy r贸wnym g艂osowaniu decyduje g艂os przewodnicz膮cego lub przewodnicz膮cego walnego zgromadzenia.

9.5 Na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy konta Klubowe za poprzedni rok zostan膮 przedstawione do zatwierdzenia przez Cz艂onka.

10 Sekretarz Honorowy na wniosek Prezydenta na pisemny wniosek pi臋tnastu Cz艂onk贸w Zwyczajnych lub na wniosek Komitetu zwo艂uje Nadzwyczajne Walne Zebranie, zwo艂anie takiego zwo艂ania przez pisemne zawiadomienie skierowane do ka偶dego cz艂onka zwyczajnego na co najmniej czterna艣cie dni przed takim spotkaniem.

Zawiadomienie o zwo艂aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okre艣la dzia艂alno艣膰, kt贸ra ma zosta膰 z艂o偶ona przed nim.

11. Rok finansowy

11.1 Rok obrotowy Klubu b臋dzie od 1 marca do ostatniego dnia lutego nast臋pnego roku.

12. Zmiany w Konstytucji.

12.1 Konstytucja, zasady i regulaminy Klubu, wszystkie decyzje podj臋te na Spotkaniach Klubowych i wszystkie inne dzia艂ania Klubu b臋d膮 zawsze 艣ci艣le zgodne z warunkami i duchem Dzier偶aw reguluj膮cych Wody Klubu

12.2 Nie wolno wprowadza膰 zmian do niniejszej Konstytucji, chyba 偶e uchwa艂膮 co najmniej dw贸ch trzecich cz艂onk贸w zwyczajnych, obecn膮 na dorocznym walnym zgromadzeniu klubowym, zawiadomienie o proponowanych zmianach zostanie podane w ok贸lniku zwo艂uj膮cym posiedzenie.

13. Rozpuszczanie

13.1 Je偶eli na dowolnym Walnym Zebraniu Klubu zostanie podj臋ta uchwa艂a w sprawie rozwi膮zania Klubu, Sekretarz niezw艂ocznie zwo艂a Zwyczajne Walne Zebranie Klubu, kt贸re odb臋dzie si臋 nie p贸藕niej ni偶 za jeden miesi膮c w celu om贸wienia i g艂osowania w sprawie rozk艂ad.

13.2 Je偶eli na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rezolucja jest przeprowadzana przez co najmniej dwie trzecie obecnych pe艂noletnich cz艂onk贸w, Komitet Zarz膮dzaj膮cy i Powiernicy na tym etapie, lub w terminie okre艣lonym w uchwale, przyst臋puj膮 do realizacji aktywa klubu i uwolni膰 wszystkie d艂ugi i zobowi膮zania klubu.

13.3 Po uregulowaniu wszystkich nale偶no艣ci i zobowi膮za艅 Klubu, pozosta艂e aktywa nie zostan膮 wyp艂acone ani rozdzielone mi臋dzy cz艂onk贸w Klubu, ale zostan膮 przekazane lub przekazane innej dobrowolnej organizacji sportowej, kt贸ra znajduje si臋 na li艣cie sport贸w zatwierdzonych przez Sport Anglia.

13.4 W przypadku niedoboru aktyw贸w Klubu, zwo艂ywane jest spotkanie wierzycieli oraz umowa zawarta na rzecz likwidacji maj膮tku Klubu na zasadzie proporcjonalno艣ci.

13.5 Przewodnicz膮cy i nie wi臋cej ni偶 dw贸ch innych cz艂onk贸w Komitetu s膮 powo艂ywani przez Komitet do dzia艂ania w charakterze Komitetu Likwidacyjnego, z pe艂nymi uprawnieniami do dzia艂ania w imieniu Komitetu w post臋powaniu w sprawie rozwi膮zania.

Port Sunlight Angling Club 2019